„Execution Happens – to działa!”

To prosty i zdumiewająco skuteczny proces pomagający pracownikom sprawić, aby ich najważniejsze cele były spójne ze strategią zespołu i organizacji.

Opiera się na przeświadczeniu, że wszyscy, pojedynczy członkowie zespołu, departamentu, czy całej organizacji mogą mieć znaczący udział w realizacji strategii, jeśli będą współpracować w swoich zespołach.

„Execution Happens – to działa!” – pomaga od lat organizacjom realizować strategie przez tworzenie trwałych procesów oraz budowanie kultury skupiania się na tych strategiach, aby osiągać trwałą zmianę w organizacjach.

Badania potwierdzają problem pracowników:
brak ukierunkowania na realizację strategii

95%

pracowników organizacji albo nie jest świadomych albo nie rozumie strategii.

KAPLAN AND NORTON, HARVARD BUSINESS SCHOOL

81%

pracowników nie czuje odpowiedzialności za realizację strategii i osiąganie celów organizacji.

HARRIS POLL

80%

pracowników nie rozumie strategii oraz procesu jej realizacji oraz tego, co mogą zrobić, aby stać się bardziej efektywnymi pracownikami.

PETERSON AND NIELSON, FAKE WORK

81%

wykonywanych prac nie jest związanych z realizacją strategii organizacji.

PETERSONGILLESPIE INTERNATIONAL

„Różnica pomiędzy tym co robimy, a tym, do czego robienia jesteśmy uzdolnieni, wystarczyłaby do rozwiązania wszystkich problemów świata”

– Mahatma Gandhi

Kule z ziemią

Obejrzyj i wysłuchaj
o filozofii, procesie i sposobie realizacji
„Execution Happens – to działa!”

Zobacz film

Proces wdrożeniowy
„Execution Happens – to działa!” jest:

Abstrakcyjne zdjęcie z ludźmi

WYMIERNY

przynosi konkretne i mierzalne efekty na poziomie pojedynczych zespołów, czy całej organizacji.

UNIWERSALNY

pomaga osobom i całym zespołom odnieść się do problemów w organizacji, skupiając się na tej pracy, która prowadzi do realizacji strategii.

PROSTY

może być stosowany przez osoby na wszystkich poziomach organizacji, gwarantując, że wkład każdego będzie miał wpływ na zmianę.

PRAKTYCZNY

skoncentrowany na problemach organizacji, w której jest wdrażany.

KOMPLEKSOWY

oferuje różne metody wdrożenia i utrzymania procesu.

„Execution Happens – to działa!”

to proces opracowany po to, by uchwycić różnicę pomiędzy efektywną, a niepotrzebną pracą i znaleźć oraz zastosować właściwe antidotum. To cementuje organizację wokół wspólnego celu i dopinguje każdego pracownika do realizowania go poprzez eliminowanie niepotrzebnej pracy i skupianie się na efektywnej pracy.

Osoby zarządzające po wspólnym ustaleniu głównych strategii przekładają je na język, który pozwala ludziom stosować i realizować je w organizacji. Efektem jest to, że każdy w zespole / organizacji przynosi wymierny zwrot z tej inwestycji, gdyż jego działania dają konkretne rezultaty i wpływają na realizowane strategie.

Każdy pracownik jest wyposażany w jasno określone 5, 6 wymiernych celów krytycznych dla realizacji strategii oraz sposoby ich realizacji. Kumulacja wszystkich celów, które są spójne, daje efekt przekładający się na wymierne rezultaty w organizacji.

Diagram kołowy Execution Happens

„Execution Happens – to działa!”

1.

PRZEJRZYJ

wykonywaną pracę: określ, jakie czynności wykonujesz w pracy.

2.

ZROZUM

strategię firmy: określ, jak twoja praca powinna przyczyniać się do realizacji strategii.

3.

USTAL

zadania: określ te czynności, które są ważne dla realizacji strategii.

4.

WYZNACZ

priorytety: wybierz zadania spójne z zasadami „EXECUTION HAPPENS – To działa!”.

5.

PRZYGOTUJ

optymalne warunki: przygotuj się do wykonywania określonych działań.

6.

OKREŚL

plan pracy: rozpisz realne działania swojej pracy.

7.

REALIZUJ

Plan Pracy: wzmacniaj swoje zobowiązania.

„FAKE WORK – praca bez sensu”

To książka napisana przez naszego założyciela Brenta Petersona i Gaylana Nielsona, odnosząca się do nieproduktywnych, nie przynoszących oczekiwanych rezultatów, bezsensownych działań. Niepotrzebna praca to taka, która nie jest powiązana ze strategią. Autorzy pokazują, że często ciężka praca jest pracą niewłaściwą, niepotrzebną, chybioną i może zakłócać wyniki organizacji. Koncentrują się też na efektywnej pracy – takiej, która ma jasny cel i jest powiązana ze strategią i oczekiwaniami.

PetersonGillespie International (PGI)

Jest firmą doradczo-wdrożeniową, która przez lata ciężko wypracowała systemowe podejście pozwalające na realizację efektywnej pracy, prowadzącej do oczekiwanych celów. PGI dzieli się wnioskami pięćdziesięciu lat doświadczeń z rozwiązywaniem problemów największych organizacji z całego świata.

„Execution Happens – to działa!” pomaga:

Przełożyć język strategii na konkretne działania

Realizować efektywną pracę

Połączyć ludzi z efektywnymi działaniami i wsparciem

Powiązać działania z rezultatami

„Execution Happens – to działa!”

Dostarcza przystępnego i praktycznego podejścia do osiągania nawet najbardziej ambitnych celów. „EXECUTION HAPPENS” może przynieść znaczące korzyści. Wiemy, że:

1.

Każdy pracownik, każdy członek zespołu w organizacji może znacząco podnieść wartość swojego wkładu poprzez zwiększenie wymiaru efektywnej pracy i ograniczenie niepotrzebnej pracy.

2.

Wymiar efektywnej pracy może wzrosnąć poprzez poprawę współpracy i komunikacji w Twoim zespole.

3.

Pracując w zespole i dostosowując się do wspólnego strategicznego celu odkryjesz nowe sposoby na wniesienie wartości do organizacji i znajdziesz nowe sposoby na to, by poczuć dumę i zadowolenie z tego, co robisz.

4.

Będziesz gotowy do tego, by zrealizować zadania będące efektywną pracą, czyli są bezpośrednio powiązane ze strategicznymi celami Twojej organizacji. Skumulowany efekt tych działań może mieć wielki wpływ na wyniki Twoje i całej organizacji.

Diagram schody Execution Happens

Dr. Brent D. Peterson

Zdjęcie Dr. Brent D. Peterson

Gaylan N. Nielson

Zdjęcie Gaylan N. Nielson

Okładka książki FAKE WORK